Masters i Diplomatures de Postgrau

 

 

                                          

     

       MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA, CONSEJERO EN CIENCIAS FORENSES pdf

       MÀSTER EN CRIMINALÍSTICA, CONSELLER EN CIÈNCIES FORENSES.pdf

 

       CRIMINALISTA, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciéncias Forenses pdf

        CRIMINALISTA, Infoanàlisis i Tècniques avançades en Ciències Forenses.pdf

 

       POLICIA CIENTIFICA E INTELIGENCIA CRIMINAL pdf

       POLICIA CIENTIFICA I INTEL·LIGÈNCIA CRIMINAL.pdf

 

 

              

 

       MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO pdf                  

       MÀSTER EN GRAFOANÀLISI EUROPEA.pdf

 

       PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL pdf

       PÈRIT CAL·LÍGRAF JUDICIAL.pdf

 

       GRAFOANALISTA FORENSE pdf

      GRAFOANALISTA FORENSE.pdf

                                                          

                 

Coordinació d' Estudis: Perícia Cal.ligràfica Judicial, Grafoanalista-Peritatge Grafopsicològic, Criminalista.- EPSI, Universitat Autònoma de Barcelona   

formacio.continuada.epsi@uab.cat  

  Telf: 93 581.71.77 – 93 581.70.42 - FAX: 93 581.74.71

Direcció dels Màsters: Francisco Viñals Carrera francisco.vinals@uab.cat - Mariluz Puente Balsells mariluz.puente@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (Contestador - si us plau deixar telèfon per correspondre la trucada)

www.grafologiauniversitaria.com

 

ORGANIGRAMA DEL MASTER EN CRIMINALÍSTICA